دسته بندی یراق آلات یکی از دسته های مادر در فروشگاه چرم و لوازم چرم دوزی آذین یراق می باشد. انواع آن سگک، قفل، حلقه، مُدبر، گازگیر، مارک، زنجیر، دکمه، پرچ و سرزیپ و غیره می باشد.